SD: "Fasta är barnmisshandel"

Sverigedemokraten Anne-Marie Norman vill veta varför Västerviks kommun tillåter att barn deltar i fastan under den muslimska högtiden ramadan.

23 maj 2019 20:00

På måndag kommer frågan att avhandlas i Västerviks kommunfullmäktige. Anne-Marie Norman frågar i en interpellation barn- och utbildningsnämndens ordförande Marcus Fridlund varför "man tillåter barn/elevsvält i skolan?"

I interpellationen kallar hon fastan för misshandel.

Är inte misshandel ett starkt ord?

– Tänk dig själv om du gick i skolan och inte fick äta. Om du fick titta på när dina klasskamrater fyllde på med energi, medan du sitter hungrig med kurrande mage.

I förra veckan berättade VT om hur skolan Fågelbäret hanterade ramadan. Skolan har ett tiotal elever som deltar i fastan. Man har skickat hem ett brev till föräldrarna där man trycker på barnens behov av sömn och näring.

Rektorn uppgav att fastan inte gav upphov till några större problem, men att några elever kunde vara trötta mot slutet av fasteperioden.

Anne-Marie Norman tycker att det är allvarligt nog.

Finns det inte en balansgång att gå – att skolan ska ta hänsyn till föräldrarnas frihet och religionsfriheten?

– I Koranen sägs att barn inte behöver delta i fastan, säger Anne-Marie Norman, som bestämt avvisar att hon riktat in sig på att problematisera just muslimers seder.

– Det har inte med det att göra. Jag accepterar bara inte att barn far illa. Jag tycker att vi för fega i det här fallet.

Magnus Bengtsson, förvaltningschef, säger att frågan om fastan diskuterats centralt, och att man valt att nöja sig med brevet som gått till föräldrarna.

– Vi vill att de tänker på hur viktigt det är med sömn och näring. Det är för övrigt något som gäller för alla elever.

Han säger att som han fått till sig så har fastan hittills inte vållat några stora problem.

Den som ska svara på Normans frågor är skolpolitikern Marcus Fridlund (S). Till att börja med är han kritisk till Normans ordval.

– Fasta är inte misshandel eller svält.

Han står fast vid den linje som förvaltningen har. Barnen får delta i fastan om de vill, och inte äta dagtid. Däremot ligger det på föräldrarna att se till att barnen får den näring och sömn som de behöver.

– Ser vi barn som far illa så blir det en fråga för skolhälsovården.

Han säger att skolan inte kan tvinga barn att äta mot deras vilja.

– Det här är inte en fråga som är kopplad till religion. Tyvärr ser vi ju barn som inte äter som de ska av andra skäl.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrik Alvarsson

Ämnen du kan följa