Vi befinner oss på Stora trädgårdsgatans hälsocentral i Västervik, ett undantag i bemanningssammanhang. Här finns inga hyrläkare.

– År 2001 fanns det inga fast anställda läkare på Stora trädgårdsgatan, men 2002 satsade man ekonomiskt och letade fram doktorer. Det visar att det lönar att satsa istället för att vara passiv, säger Liberalernas Göran Nilsson, tidigare läkare i Överum.

De tre hälsocentraler med hyrläkare i Västerviks kommun är de i Ankarsrum, Gamleby och Överum.

Artikelbild

| Liberala landstingspolitikerna Göran Nilsson och Pierre Edström.

Liberalerna tycker att landstinget borde satsa på att vända utvecklingen och menar det krävs en satsning liknande den på Stora trädgårdsgatan. Det går inte att anställa en läkare, det krävs att flera börjar på samma gång.

– Det blir lätt en negativ spiral när det blir läkarbrist och då är det inte lätt att rekrytera. De 150 miljoner kronorna som budgeteras till hyrpersonal skulle kunna användas mycket bättre, bland annat genom att förbättra anställningsvillkoren och göra riktade lönesatsningar, säger Pierre Edström, oppositionsråd (L).

Liberalerna skulle också vilja att landstinget underlättar för entreprenörsdrivna hälsocentraler samt att ett fastläkarsystem liknande det som finns i Norge införs.

– I Norge är färre patienter listade på varje läkare, där är det mer attraktivt att jobba som distriktsläkare, säger Pierre Edström.

Artikelbild

| Pierre Edström och Göran Nilsson, landstingspolitiker i Kalmar län för Liberalerna.

– Det finns fina svampskogar på andra håll i landet, det gäller att tänka vad som lockar i arbetet. Ordentlig lön, bra arbetsvillkor och bra psykosocial arbetsmiljö och en arbetsbelastning som är rimlig att klara av, säger Göran Nilsson.

Socialdemokraten Yvonne Hagberg är ordförande för personaldelegationen inom landstinget. Hon menar att landstinget satsar på att utbilda läkare och lyfter även fram vikten av nya läkarutbildningen i Kalmar.

– Vi har aldrig tidigare haft så stora utbildningssatsningar inom landstinget. Det är viktigt att vi själva utbildar, vi har svårt att rekrytera färdiga specialister.

Yvonne Hagberg berättar att landstinget har startat en egen bemanningsgrupp.

– Då kan någon av våra egna doktorer tillfälligt bemanna exempelvis hälsocentralen i Gamleby och under den tiden handleda ST-läkare. De får extra betalt för det, vi måste ha lite morötter att locka med. Det här är något vi vill satsa på på fler ställen.

Yvonne Hagberg lyfter också fram hemsjukhuset i Borgholm, som är ett samarbete mellan landstingets primärvård och slutenvård samt Borgholms kommun.

– Folk står i kö för att få arbeta där. Om vi inför hemsjukhus på fler håll tror jag att vi har goda möjligheter att rekrytera.