1 januari 2019 slås Landstinget och Regionförbundet i Kalmar län ihop och bildar Region Kalmar län, som då får ansvar för sjukvård och andra landstingsrelaterade frågor, såväl som frågor som rör länets utveckling. Under onsdagens presskonferens med Tomas Kronståhl, Helen Nilsson och Peter Wretlund presenterades Socialdemokraternas sin politik för den regionala utvecklingen.

Att det var de tre var ingen slump, Kronståhl siktar på riksdagsplats, Wretlund från Oskarshamn kandiderar till regionen och Vimmerbys Nilsson är kommunalråd med kandidatur till regionen. Och det är just möjligheterna med samarbete på olika nivåerna som politikerna ser som en fördel med sammanslagningen.

– Här sitter tre politiker med samma bild, det gör att vi har samsyn och med det kommer man längre, menade Kronståhl.

– Vi talar inte med delad tunga, utan med samma. Det betyder mycket för utvecklingen, sade Nilsson.

Wretlund lade fokus på tre områden, infrastruktur, kompetensförsörjning och "hela länet ska leva", en paroll där mycket ska få plats. Han säger att sammanslagningen är en stor möjlighet, där länet på ett bättre sätt kan komma till tals.

– Vi får också beskattningsrätt i och med det här, vilket kan vara viktigt, säger han.

Det innebär att regionen kan välja att höja eller sänka skatten i länet, liknande den tidigare landstingsskatten som snart blir regionsskatt.

Alla är överrens om att man måste satsa på infrastruktur, med hjälp från staten. Det kan handla om tåg, eller vägar, men också om fiberutbyggnad där man vill se ett slags bidragssystem för att alla ska få tillgång till fiber.

– Vi måste se till att vi får vår del av kakan från staten när det kommer till infrastruktursatsningar, sade Wretlund bland annat.

Kompetensförsörjningen ville man utveckla genom mer skräddarsydda utbildningar riktade mot näringslivet ihop med främst Linnéuniversitetet men gärna ihop med andra lärosäten. Vidare ska man jobba för att få till en polisutbildning på distans, för att kunna knyta unga poliser till sig.

– De anställs under utbildningstiden och kan sedan jobba för lokalpolisområdet. Det stannar här, sade Kronståhl.

Länets turism, gröna näringar och industri måste bli ännu mer specialiserade och göra mer.

– Vi måste förädla det vi har ytterligare in om varje verksamhetsdel, säger Peter Wretlund.