Uttrycket har hängt med sedan det gamla bondesamhället och beskriver den tunga tidsperiod som kommer efter en ledighet, när det är lång tid till nästa period med röda dagar. Talesättet syftar på att man får slita som en oxe. (Källa: Institutet för språk och folkminnen).

Och nog är det ett passande namn med tanke på att många av oss just upplever sig få slita som ett djur för att överhuvudtaget komma upp om morgnarna, när mörker och kyla tagit sitt grepp om vår del av världen.

Rent psykologiskt gör nog vetskapen att det är långt till nästa ledighet oss ännu tröttare – vi ska först ta oss igenom hela vintern och sedan vidare en bra bit in på vårkanten innan påsken kommer med sina efterlängtade röda dagar.

Artikelbild

| Självmedkänsla är viktigt, tycker Lars Övling.

Så vad säger psykologen? Vad kan vi göra för att muntra upp oss, bli piggare och på så vis bättre klara av att dra oket fram till påsk?

Lars Övling konstaterar att det förstås är individuellt, men delar ändå med sig av några generella tips.

– Jag skulle vilja lyfta fram självacceptans, det vill säga att försöka acceptera hur man faktiskt mår och vara snäll mot sig själv. Är du trött och deppig, försök att vila i det. Acceptera att "just nu är det så här" och jag duger som jag är. Det fantastiska är att när man kommer till djup acceptans så släpper den inre kampen och då mår man genast lite bättre. Det här sättet att tänka kallas "den paradoxala förändringsteorin".

Att röra på kroppen är ett annat råd från psykologen.

Artikelbild

– Det är ju vetenskapligt bevisat att fysisk aktivitet gör oss gott, den bästa medicinen. Det betyder inte att man måste ställa höga krav på sig själv. Det kan räcka att ta en stilla promenad.

Det tredje rådet som Lars Övling delar med sig av är av mer existentiell natur. Det handlar om att se nuet – något som låter lätt men kan vara svårt.

Artikelbild

– När man är trött och deppig blir man ofta inåtvänd i sina tankar. Man tänker på allt man borde gjort men inte har gjort, och så vidare.

– Mitt råd är att man ger sig stunder då man stannar upp och iakttar vad som finns runt omkring. Orienterar sig. Man kan se på hur människor rör sig. Kanske låter man ögonen vila på en färg man tycker om och kan förnimma något positivt, en känsla av glädje. Det här är ett sätt att lugna ner sitt system och att komma i kontakt med sig själv.