Europeiska trafikantveckan är ett initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter. Årets vecka inleds den 17 september och temat är "Mobilitet på många sätt”.

– Kommunen kommer att uppmuntra till att fler ska välja cykeln genom att dela ut en goodiebag med passande kampanjmaterial, säger Anna Selldén, projektledare för trafikantveckan.

– Vi lanserar en ny interaktiv cykelkarta i kommunen och tar emot synpunkter om hur invånarna upplever våra gator och cykelvägar. Allt med syfte att hitta förbättringsområden som ska gynna cyklandet i kommunen, avslutar hon.

Trafikantveckan samordnas årligen av Trafikverket, det är sedan upp till varje enskild kommun att utforma egna aktiviteter.