Så kan du hjälpa bina

Vill du hjälpa till att hålla liv i våra bin? Då kan en kurs i biodling vara något för dig.

20 februari 2017 13:50

Antalet bisamhällen i området har minskat, samtidigt som intresset har ökat. Det har fått Gamleby biodlarförening att dra igång en biodlarkurs. Kursen ska starta i april och Manfred Fjellstedt, ordförande i föreningen, säger att det är en snabbkurs för att komma in i biodlingens värld.

– Vi vill sprida kunskap, det är främst det som är anledningen till att vi startar kursen, säger han.

Det finns en hel del aktiva föreningar kopplade till bin i området och i Gamlebys förening är omkring 25 biodlare medlemmar. Manfred Fjellstedt säger att det inte finns några formella krav om man vill starta en biodling, men att det ligger i ens eget intresse att se till att man har kunskap. Här i Västerviks kommun har folk generellt sina bisamhällen i trädgårdar men i större städer, till exempel Stockholm, har man bisamhällen på höga hustak. De bina överlever på blommor i folks balkonglådor och i stadens parker. Manfred Fjellstedt säger att odlingslandskapet här är gynnsamt, men att kommunen skulle kunna hjälpa till ytterligare genom att anlägga blomsterängar istället för gräsmattor.

– Blomsterängar är bra men gräsmattor är öken för bin.

Om man som privatperson vill hjälpa bina men inte har möjlighet att starta upp en biodling så kan man plantera blommor och olika slags träd. Man kan också bygga biholkar, så kallade bihotell, för solitärbin. Och så kan man spara på vattnet.

– Förra året var det väldigt torrt, det är inte bra. Då sparar blommorna på sitt vatten och producerar ingen nektar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Elin Lönn