Så här blir den ombyggda gymnasieskolan

Ny restaurang, välkomnande entré och bättre nyttjande av befintliga lokaler är planen när Komvux och Gymnasiet ska husera tillsammans på Östersjövägen.

23 augusti 2017 10:30

Tankar kring till- och ombyggnad av Västerviks Gymnasiums byggnad började redan 2014 då landstinget signalerade behov av Tjustskolans lokaler där Komvux har sin verksamhet. Planering kom dock igång på allvar hösten 2016. Man bestämde då att Gymnasiets lokaler skulle byggas om för att inrymma Komvux. Samtidigt togs beslut på att bygga en helt ny matsal med tillagningskök som restaurang- och livsmedelsprogrammet ska flytta till, från nuvarande Saluhallen i centrala Västervik.

Medarbetare och elever på både Komvux och Gymnasiet har varit delaktiga i processen där de har tyckt till om arbets- och lärmiljöer.

– För vår personal och elever har det varit viktigt att vara samlade till ett område i skolan. Det ska vara tydligt vad som är Komvux. Våra elever måste få känna att de är vuxna och har sin egen miljö och att deras lärare finns i närheten, säger rektor Emma Sohlman.

Enligt ritningarna ska Komvux husera på övervåningen i A-husets södra del. Resten av A-huset kommer tillhöra Gymnasiets program där man sett över hela byggnaden och nyttjandet av lokaler. Lärararbetsrum, lektionssalar, grupp- och mötesrum ska anpassas bättre till de olika programmens behov.

– Vi har utgått från att det ska vara en skola för möten där relationer byggs, säger intendent Jenny Gustavsson.

Pedagogerna kommer ha en personlig arbetsyta och i anslutning till den blir det en öppen, så kallad “kreativ yta”, där kollegialt lärande, samverkan och utveckling ska kunna ske.

Eleverna ska få flera nya grupprum i anslutning till lektionssalarna.

– Det är viktigt att eleverna är nära sin lärare när de grupparbetar. Som det är idag finns det inte några grupprum och därför blir det en alldeles för stor spridning, säger Jenny Gustavsson.

Till en början kommer några lektionssalar även utrustas med ny inredning. Det ska gå att förändra salarna utifrån behov.

– Det ska vara flexibelt. Man ska lätt kunna möblera om så det passar olika arbetssätt och inbjuder till lärande.

Den helt nya entrén, som blir gemensam för Gymnasiets och Komvux elever, kommer att binda samman A- och B-huset.

– Bussarna kommer att ledas om och framför den nya huvudingången ska vi ha ett entrétorg med bänkar. Vi vill förmedla en välkomnande känsla, säger gymnasiechef Jörgen Jonsson.

På baksidan av Gymnasiet, som har varit gräsmatta och volleybollplan, är Bostadsbolaget i gång med markarbete inför byggande av det hus som ska inrymma restaurang, tillagningskök, och restaurang- och livsmedelsprogrammet.

– Vår nuvarande matsal är riktigt gammal. Nu blir det nytt och modernt. För att det ska bli tydligt kallar vi den nya för restaurang, och skippar ordet matsal helt och hållet, säger Jenny Gustavsson.

Inredningen är viktig och man kommer skapa rum i rummet med olika möbleringar, till skillnad mot dagens långbord. Det kommer även finnas bord där man blickar ut genom fönster som generellt känns bättre om man är ensam och ska äta.

– Restaurangen blir en mötesplats för medarbetare och elever. Vi kommer inte ha någon särskiltd personaldel. Den ska även fungera som lärmiljö och fikarum när det inte serveras mat där, säger Jenny Gustavsson.

Maträtterna kommer få en mer “vuxen” smak än tidigare eftersom maten inte behöver anpassas till yngre elever.

Man räknar med att allt ska stå klart i augusti 2018. Namnen Västerviks Gymnasium och Komvux Västervik kommer finnas kvar, men eftersom det blir två verksamheter i en byggnad ska utbildningskomplexet döpas om.

Fakta

Arkitekt: Nylin & Myhrberg AB

Storlek: Tillbyggnad cirka 2800 kvadratmeter och ombyggnad cirka 3700 kvadratmeter.

Klart: Färdigställandetid är 2018 vecka 32.

Verksamheten pågår i huset under hela entreprenadtiden.

Ombyggnaden är indelad i 12 etapper.

Källa: Västerviks Bostad AB

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kristina Westring

Ämnen du kan följa