Det innebär alltså att de inte är redo för att komma igång med projektet ännu.

– Vi gjorde prover på marken, men har inte påbörjat någonting, vi kalkylerar och projekterar, säger Sven-Åke Lindberg.

Tanken är alltså att Centrumgården ska rivas och på fastigheten, som heter Långholmen, kommer det att byggas bostadslägenheter. Snart kommer Bostadsbolaget även kunna visa ritningar på hur det är tänkt att se ut, berättar Sven-Åke Lindberg.

– Vi har bra förslag på ritningar och planlösningar. Ambitionen är att ta upp det och göra en redovisning i styrelsen i april och efter det kommer vi att kunna beskriva lite mer i detalj vad det är vi tänker göra.

Just nu arbetar de för fullt med planerna, men Sven-Åke tror att de planerade bostäderna vid Ekhagen och Didrikslund kommer att komma först.

– Där är vi längre fram i arbetet än vi är med gamla Centrumgården, och i Gamleby har vi ett trygghetsboende med 20 lägenheter på gång. Men vi vet ju att det är stort intresse för bostäder i centrala Västervik och vi jobbar på med det, säger han.