Rapporten: Gör tolv kommuner till sex

Trenden borde gå mot färre och större kommuner i södra Sverige, men Västervik bör vara kvar i sin nuvarande form. Den slutsatsen drar tankesmedjan Intelligence Watch.

1 februari 2018 14:30

Kalmar läns tolv kommuner borde bantas ner till sex kommuner. Den slutsatsen dras i en rapport som släpptes i veckan.

Den är skriven av Anders Olshov, chef för Intelligence Watch, och Christer Persson, konsult och docent i

ekonomisk geografi. Rapporten bygger på intervjuer med ledande politiker och tjänstemän från landets fyra sydligaste landskap: Skåne, Blekinge, Halland och Småland.

Deras förslag är att slå ihop en mängd kommuner runt om i södra Sverige. Invånarantalen kommer att bli mellan 25 000 och 75 000 personer.

Den enda kommun i Kalmar län som skulle bli orörd är Västerviks kommun. Skälen är tre: Kommunen är redan stor till ytan – i rapporten skriver man att kommuner med för stora geografiska avstånd kan bli ett problem. Befolkningen räcker till. Och kommunen är sin egen arbetsmarknadsregion. Vi har inte några starka pendlingsströmmar till eller från någon annan kommun.

I grannskapet skulle vi märka förändringar. Rapporten föreslår att Vimmerby och Hultsfred slås samman, och att Oskarshamn blir en gemensam kommun med Högsby och Mönsterås.

Kommunstyrelsens ordförande i Västervik, Tomas Kronståhl (S), blir förvånad när han får höra slutsatsen. Tidigare har han talat om Västervik, Vimmerby och Hultsfred som en möjlig framtida storkommun.

– Det finns frågor där vi redan i dag ser att vi måste samarbeta, som till exempel gymnasieskolan.

Han nämner högskolutbildningar och olika former av myndighetsutövning som områden där man skulle tjäna på att samarbeta över de nuvarande kommungränserna.

Men skulle Västerviks kommun klara sig på egen hand?

– Det gör vi ju i dag.

Han lägger till att istället för kommunsammanslagning så är ett alternativ samverkan över kommungränserna. Där tar han den gemensamma inköpsavdelningen i Västervik som servar alla kommuner i norra Kalmar län som exempel.

Intelligence Watch är en tankesmedja som arbetar med hållbarhetsfrågor. Bland medlemmarna finns ett antal kommuner och företag med anknytning till södra Sverige. I tankesmedjans expertråd finns framförallt forskare från lärosätena i Skåne. Rapporten är alltså inget myndighetsförslag, utan snarare inspel i debatten om hur svenska kommuner ska klara framtidens utmaningar.

Framtidens kommuner

Så skulle Kalmar län delas in enligt Intelligence watch förslag.

Stor-Kalmar: Kalmar och Torsås kommuner. 73 634 invånare. 1424,5 kvadratkilometer.

Öland: Borgholm och Mörbylånga kommuner. 25 846 inv. 1345,1 kvkm.

Stor-Nybro: Nybro och Emmaboda kommuner. 29 659 inv. 1861,2 kvkm.

Stor-Vimmerby: Vimmerby och Hultsfreds kommuner. 30 243 inv. 2040,7 kvkm.

Stor-Oskarshamn: Oskarshamn, Högsby och Mönsterås. 46 481 inv. 2397,2 kvkm.

Västervik: Oförändrat. 36 556 inv. 2026,9 kvkm.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrik Alvarsson

Ämnen du kan följa