– Att bygga trädhus för uthyrning som hotellrum i ett naturskönt område är en spännande idé, skriver länsstyrelsen.

Det är i ett område nära Gertrudsvik som små övernattningshus skulle placeras i trädkronorna på några ekar. Länsstyrelsen ser flera problem med att placera husen just där. Den detaljplan som finns för området togs fram för runt tio år sedan. Då var planeringen för Holiday Club i full gång, och området planerades för att bli en golfbana. Om någon i framtiden skulle förverkliga intentionerna i detaljplanen, så skulle golfbana och trädhus inte vara någon bra kombination.

Till det kommer att det finns stora naturvärden knutna just till de gamla ekarna. Sammantaget gör det att länsstyrelsen tycker att man ska titta på någon annan plats för trädhusen.