1984 byggde den lokale debattören Janne Näsströms familj hus i det då nya villaområdet Kvännaren. Häromdagen började han bläddra i gamla papper från byggtiden. Där fanns flera fakturor från Västerviks kommun:

Bygglov inklusive nybyggnadskarta, utstakning och kontroll: 7 974 kronor.

Elanslutning: 2 600 kronor.

Vatten- och avlopp: 32 300 kronor.

Omräknat till dagens penningvärde kostade bygglovet 17 310 kronor. I dag kostar ett bygglov i Västerviks kommun inklusive planavgift 93 839 kronor. En ökning med 540 procent.

Även när det gäller elanslutningen har priserna stigit långt över index. I dag kostar anslutningen 22 100 kronor. Priset 1984 omräknat till dagens nivå blir 5 800 kronor.

Enligt Janne Näsström rådde det då som nu byggboom. På 80-talet gjordes löpande inspektioner på plats av kommunens bygg- och VA-inspektörer. I dag har byggherren ett större eget kvalitetsansvar.

De kraftigt ökade byggkostnaderna förvånar inte intresseorganisationen Trä- och möbelföretagen. Det ska sägas att det är en organisation som företräder småhustillverkarnas intressen. För några år sedan beställde TMF en granskning av kommunala byggherrekostnader som gjordes av forskare på Kungliga Tekniska Högskolan. Den visade att priserna framförallt på bygglov, men även VA- och elanslutning stigit kraftigt över inflation.

– Våra medlemsföretag får kritik för att det blivit dyrare att bygga. Visst har våra medlemmar höjt sina priser, men det är andra kostnader som har dragit iväg, säger Gustav Edgren, som arbetar med frågor som rör trähus på TMF.

Enligt honom har framförallt tomtpriserna, men även de kommunala byggherrekostnaderna stigit kraftigt. I rapporten pekar forskarna Hans Lind och Alexander Dratos på att kommunerna har monopol på bygglov. Det finns inga lagar som reglerar hur mycket de får höja avgifterna. När det gäller el- och VA har prisökningen inte varit lika kraftig. Där är prissättningen mer reglerad, och det finns kontrollmyndigheter.

Ett annat problem enligt honom är de stora prisskillnaderna mellan kommunerna.

– Våra medlemsföretag kan få frågan vad det kostar att bygga ett hus av en kund. Några företag har prislistor med standardhus, men de måste ta reda på i vilken kommun huset ska byggas. Det som kostar 70 000 kronor i en kommun kostar 200 000 kronor i en annan, berättar Edgren.