Prisas för kampen mot oljeutsläpp

I år delas Västerviks kommuns miljöstipendium mellan två grupperingar: Frivilliga Resursgruppen, FRG, och medlemmar från familjen Olsson i Flatvarp. De prisas för sitt arbete vid sommarens oljeutsläpp.

15 maj 2019 19:00

Det är många personer som kan känna sig delaktiga när årets stipendium delas ut.

I motiveringen nämns tre medlemmar från familjen Olsson: Tord, Tommy och Rickard. Efter lastfartyget Makassar Highways grundstötning ställde de hamnen och sina båtar till förfogande i arbetet.

I motiveringen talas om hur deras lokalkännedom och erfarenheter av skärgården kom till nytta i saneringsarbetet:

"Deras aldrig sinande energi och höga tillgänglighet underlättade saneringsarbetet på ett avgörande sätt", sägs det i motiveringen.

Den andra stipendiaten är Frivilliga Resursgruppen som bildades så sent som under förra året. FRG ska finnas behjälplig i lägen då kommunens resurser inte räcker till. Man kan lugnt säga att FRG fick en rivstart under sitt första år.

– Vi hjälpte till under sju skogsbränder, och vi var aktiva i drygt en månad efter oljeutsläppet. Det har varit ett extremt år, berättar Conny Jansson, som är ordförande i Västerviks Civilförsvarsförening som organiserar resursgruppen.

Under första dygnet var FRG aktiva i själva saneringsarbetet, men i takt med att militär anlände till platsen så övergick gruppen att hjälpa till med logistiken runt Flatvarp.

"Med planering, systematik och genomtänkt logistik fick krisarbetet högst nödvändiga förutsättningar för att kunna fungera", står det i motiveringen.

I dagarna utexamineras ytterligare ett antal medlemmar till FRG-gruppen. Då kommer de att vara 30 personer.

Miljöstipendiet är på 12 000 kronor. Det är i dag inte avgjort när stipendiet ska delas ut.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrik Alvarsson

Ämnen du kan följa