Planerna stoppas av kommunens nej

Saluhallens ägare hade en ny hyresgäst på gång. Kruxet: Energikostnaderna behöver sänkas – och kommunen säger nej till att det anläggs bergvärme på kommunal mark.

14 mars 2019 06:00

Ett nytt företag till Västerviks kommun som skulle ge kommunen nya jobb – det försökte fastighetsägaren Mats Thorsman locka kommunen med. Vem hyresgästen är, och vad det skulle vara för verksamhet är inte känt. Däremot talar Mats Thorsman om två saker i ett brev till kommunen:

* Han tror att etableringen skulle kunna ge 50 nya jobb på sikt.

* Verksamheten är i stort behov av kyla.

För att framställa kyla så ekonomiskt och miljövänligt som möjligt vill Thorsman installera bergvärme. Problemet är att han skulle behöva borra efter bergvärme på kommunal mark. Tidigare i år antog kommunen en policy som handlar om upplåtelse av kommunal mark till andra fastighetsägare. Den policyn betyder ett nej till bergvärme – och i veckan meddelade kommunstyrelsen att man står fast vid det beslutet.

– Framförallt i centrum är det svårt. Det ligger redan mycket ledningar i marken. Borrningarna kan förändra de geologiska förhållandena, säger kommunstyrelsens vice ordförande Conny Tyrberg (C).

Kommunen är rädd för att om man låter andra göra installationer på kommunal mark kan det försvåra, när kommunen ska göra egna arbeten på gator och torg. Det finns dessutom ett tidigare fall i centrum där en entreprenör borrade av en fjärrvärmeledning i samband med installation av bergvärme.

Stora delar av saluhallen står i dag tom sedan restaurangskolan flyttat ut. Enligt kontraktet betalar kommunen hyra fram till 2020.

VT har sökt Mats Thorsman för en kommentar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrik Alvarsson