Överraskande historiska fynd

Tegelljusstakar, keramik och vitgodskannor från England. Mängder av fynd från utgrävningarna på Slottsholmen visar att det bott fint folk här under de gångna århundradena.

9 februari 2016 22:00

Slottsholmen är en av Västerviks viktigaste historiska platser, med en slottsruin från medeltiden. Redan tidigare har arkeologer grävt kring ruinen, men Björn Ulvaeus planerade byggprojekt på holmen ledde till att länsstyrelsen beordrade fram nya utgrävningar. Dels vid den gamla brovaktarstugan – som nu flyttats – men också på platsen där det fram tills rivningen i fjol låg en gammal dansrestaurang.

Nu är utgrävningarna klara, och på tisdagskvällen höll arkeologen Veronica Palm ett föredrag om vad man hittat i de äldre jordlagren. Några fynd var förväntade, andra mer överraskande.

– Vi hittade ett trälager som jag trodde var från 1500-talet, då det var varvsverksamhet där, men efter analysen kunde man datera det till 1300- eller 1400-tal. Och det var ju ännu mer spännande!

Det var på 1300-talet man tror att själva borgen på Slottsholmen byggdes. Sedan dess har den rekonstruerats och byggts om flera gånger, och man tror att celebriteter som Gustav Vasa haft ett skeppsvarv här några århundraden senare. Arkeologerna har hittat både träkonstruktioner och flis som vittnar om den gamla varvsverksamheten.

Det finns mycket som tyder på att det inte var vem som helst som bodde på Slottsholmen förr i tiden. Befolkningen var högre ståndsmässig. Fynden påminner om sådant man hittat i andra slottsmiljöer, till exempel vid Kalmar slott och Borgholms slott.

– Vi trodde inte att vi skulle hitta så många fynd. En speciell sak är en tegelljusstake som kan vara från 1300- eller 1400-talet. Det var ovanligt med vaxljus, de flesta hade oljelampor, säger Veronica Palm.

Bland keramikfynden är resterna av engelska vitgodskannor bland de mest unika. Även de visar, enligt Veronica Palm, att det var betydelsefulla personer som bodde på Slottsholmen.

– Godset är väldigt ovanligt, och det är svårt att hitta referenser till dem. Det är riktigt, riktigt häftigt.

Arkeologerna har funnit mängder av djurrester – som visar dels vilka djur som levde här, dels vad befolkningen åt. Ett av hästbenen var spjälkat för att ta ut märg, vilket vittnar om att man åt häst.

Förutom varvsverksamheten verkar man ha sysslat med andra typer av hantverk här. Några fynd ser ut att vara spillbitar från någon form av läderhantverk, och det finns även rester av en smedja.

Men livet på Slottsholmen var inte bara arbete. Arkeologerna har också hittat små, små tärningar i jorden.

– Det verkar som att man suttit och spelat tärning också, konstaterar Veronica Palm.

Nu väntar slutanalyser och datering av alla fynd. Förhoppningsvis kommer allmänheten att kunna ta del av en del av dem på Västerviks museum i sommar.

– Vi hoppas att kunna ha en sommarutställning om Slottsholmen. Vi planerar också att ge ut en populärvetenskaplig bok, som ska vara klar i oktober.

Fynd på Slottsholmen

Många av fynden är mycket välbevarade, då de legat under jord i vatten. Arkeologerna har hittat rester av slaktavfall, läderbitar, tärningar, keramik, fröer och bearbetade träföremål. På den plats där den gamla restaurangen låg har man hittat timmerkonstruktioner som tros vara en gammal kajanläggning. Mängder av träflis och sand från varvsverksamheten har hittats, liksom gamla husgrunder och golvlager.

Nära strandkanten står det pålar i backen, i form av en timrad kant. Det kan vara det pålverk som nämns i en rimkrönika från 1400-talet, där det berättas om hur ett bondeuppror med Jösse Nilsson i spetsen tågar mot Stegeholm från Östergötland.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!