"Ovärderligt att ha en helikopter"

Räddningstjänsten i Västervik kunde dra många lärdomar av fjolårets intensiva sommar. Nu blickar man framåt mot ytterligare en period där resurserna kan sättas på prov. "Ska man tro forskarna så måste vi förbereda oss inför mer extremväder", säger Joakim Jansson.

15 mars 2019 06:00

Mellan 1:a maj och 31:a augusti larmades räddningstjänsten i Västervik till 74 bränder i skog och mark. En ökning med totalt 40 larm jämfört med 2017.

– Vi var lite förberedda på att det här kunde ske, men att det skulle vara sådana extrema värden hade vi aldrig någonsin sett tidigare, säger Joakim Jansson, säkerhetschef i Västerviks kommun.

Inför sommaren ökade räddningstjänsten beredskapen på samtliga stationer. Man satsade även på att tidigt tillsätta resurser vid åskdrabbade områden och föra en kontinuerlig dialog med brandflyget.

– Vi hade hela tiden en kommunikation med MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, reds anm) om de helikopterresurser som fanns. Vi kallade även in försvarsmakten och frivilliga resursgruppen och våra medarbetare kom in fast de hade semester, säger Joakim Jansson.

Inför kommande sommar planerar MSB även att utöka sina helikopterresurser för hela landet.

– Vi har en upphandling där svarstiden för leverantören har gått ut och där vi just nu utvärderar svaren som vi fått. Det här är inget som är specifikt för en viss del av landet utan det är en nationell resurs vi upphandlar, säger Fredrik Högberg på MSB:s presstjänst.

Anledningen till utökningen är ett resultat av myndighetens utvärdering av den gångna sommaren.

– Vi vill stärka förmågan att släcka bränder från luften i framtiden helt enkelt, avslutar Fredrik Högberg.

Joakim Jansson ser många fördelar med att kalla in helikoptrar för att bekämpa bränder i skog och mark. Under sommaren tog Västerviks räddningstjänst hjälp av totalt tre stycken helikoptrar.

– Det är ovärderligt att ha en helikopter och de gjorde att vi kunde klara bränderna. Varje helikopter släpper nästan en kubikmeter vatten per minut och dessutom kan räddningsledaren dirigera exakt var det ska släppas. En tankbil har ungefär tio kubikmeter, så det sätter lite perspektiv på det hela.

Är extremväder något vi kommer att behöva vänja oss vid?

– Ja, ska man tro forskarna så måste vi förbereda oss för att kunna hantera mer extremväder. Vi har flaggat för politikerna att vi är i behov av ytterligare vattenresurser i form av en tankbil.

Kommunstyrelsens ordförande, Dan Nilsson (S), säger att något besked om räddningstjänstens förfrågan ännu inte är fattat.

– Jag vet att de har flaggat om en tankbil och vi är inne budgetprocessen nu. Jag kan bara säga att det kommer att behandlas och att det är fler som har flaggat om andra saker. I slutändan handlar det om prioriteringar, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Filip Gustafsson

Ämnen du kan följa