Fram tills den 11:e juli väntar många blivande studenter på sitt antagningsbesked inför höstterminen på Sveriges universitet och högskolor. Anmälan till höstens utbildningar stängde i mitten av april med ett få undantag, ett av dessa undantag är förskollärarprogrammet vid Västerviks Campus.

Beror den förlängda anmälningsmöjligheten på ett för lågt söktryck för den nystartade utbildningen i Västervik?

– Den sena anmälan beror inte på ett för lågt söktryck utan snarare att vi vill ge en möjlighet för de som missade sista anmälningsdag i april en chans till, säger Jerry Engström, Campuschef vid Campus Västervik.

Engström berättar att söktrycket har varit gott och att campuset har fått utöka platserna på programmet:

– Vi har satt in fem extra platser till terminsstarten i höst vilket ger totalt tjugofem studieplatser på förskollärarprogrammet i Västervik.

I dagsläget har totalt 140 personer har sökt förskollärarprogrammet vid Campus Västervik, varav dessa har 46 personer programmet som sitt första sökalternativ. Programmet erbjuds vid Campus Västervik genom Linköpings Universitet och det är universitet som ansvarar för rekryteringen till programmet i Västervik.

– Det känns skönt att det är Linköpings Universitet som erbjuder utbildningen då det anses vara bland de bättre lärosätena i landet vad det gäller lärarutbildning, säger Engström.