Nu testas utbildning mot psykisk ohälsa

Under två dagar har en testgrupp fått utbildning i Första hjälpen till psykisk hälsa. Om utbildningen får godkänt ska fler i kommunen få möjlighet att bli Första hjälpare.

17 februari 2017 05:30

Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA) är en utbildning där målsättningen är att rädda liv genom att fler får kunskap om psykiska sjukdomar, självmordsförsök och självmord. Initiativtagare till att utbildningen kommer till Västervik är Andrea Brändström, intendent på Räddningstjänsten.

– Det här är ett led i arbetet med att förebygga och förkomma psykisk ohälsa i vår kommun. MHFA är en utbildning som är evidensbaserad och godkänd från regeringshåll.

De som testar MHFA är inom yrkesgruppen skolsköterskor och kuratorer. Men om det blir en fortsättning riktar sig utbildningen till alla vuxna som i sin vardag möter ungdomar. Det kan vara till exempel lärare, vaktmästare eller fritidspersonal.

– Vi kommer att utvärdera utbildningen och sedan ta ställning till om detta är något vi ska satsa på i vår kommun, säger Andrea Brändström.

Den som genomgår utbildningen blir en så kallad Första hjälpare och man får lära sig att känna igen symptom, hur man bäst tar kontakt och hur man kan stötta personer i att söka professionell behandling.

– Det handlar om att bredda kunskapen kring psykisk ohälsa, förebygga och upptäcka tidigt, säger Henrik Ljungberg, en av instruktörerna från utbildningsföretaget TM Utbildning i Oskarshamn.

Den första delen lär ut om en person är i ett kristillstånd eller ohälsa och vilket bemötande som är lämpligt. Exempel på kristillstånd kan vara akut självmordsbeteende eller panikångestattack.

I det förbyggande och förekommande arbetet, då det inte är kris utan tecken på ohälsa, är det en kommunikationsmodell som används.

– Vi lär ut ett sätt att prata med de som man tror kan vara i riskzonen. Det är konkreta redskap och minskar rädslan att säga eller göra fel saker, säger Daniel Loftby, MHFA-instruktör.

– Det handlar också om att slå hål på fördomar och myter, säger Henrik Ljungberg.

För TM Utbildning är det här första gången de genomför en MHFA-utbildning. Materialet de använder är framtaget och bearbetat på svenska av Karolinska Institutet. Originalet utformades år 2000 av professorer i Australien och har sedan dess utvecklats vetenskapligt och används i 15 länder i världen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kristina Westring

Ämnen du kan följa