Det nya jobbet innebär att hon kommer att arbeta med bland annat livsmedels- och skogsfrågor som ambassadråd på den svenska ambassaden.

Det geografiska område hon ska arbeta med är stort. Det handlar i stort sett om hela Afrikas kontinent, eller mer specifikt – området söder om Sahara.

– Jag kommer att jobba med gränsöverskridande insatser där Sverige samarbetar med flera regionala aktörer som Afrikanska utvecklingsbanken, Afrikanska Unionen, WWF och en rad miljöorganisationer av olika slag. Samt privata markägare och aktörer.

Artikelbild

| Anna Tjärvar och döttrarna Agnes och Elsa i Rom. – När jag bodde i Rom var det förstås lättare för familjen att komma och hälsa på än det blir nu när jag flyttar till Addis Abeba, säger Anna Tjärvar.

Anna Tjärvar förklarar att trycket på mark och naturresurser i de afrikanska länderna är stort och att det ofta leder till konflikter. Förändringarna i klimatet och en ökad befolkning har inte gjort saken bättre.

– Exempelvis är konkurrensen om odlingsbar mark respektive skog mycket hög. Båda sakerna behövs ju, konstaterar hon.

– Mitt fokus kommer att vara de fattigas möjligheter och rättigheter när det kommer till mark och miljöfrågor, så att de kan hjälpa sig själva.

Anna Tjärvar kan med sin kompetens också ge råd, och förklara vilka efterverkningar och konsekvenser man kan vänta sig vid olika ingrepp i naturen.

Artikelbild

| Anna Tjärvar har varit intresserad av lantbruk och natur så länge hon kan minnas.

– Anlägger man en vattenkraftsdamm på ett ställe får det ju konsekvenser för vattenförsörjningen någon annanstans, säger hon för att ge ett exempel.

De största svårigheterna och utmaningarna som hon själv ser i det nya jobbet är just stridigheterna mellan länder, och inom länder, i Afrika om naturresurserna.

Artikelbild

| Anna Tjärvar har varit intresserad av lantbruk och natur så länge hon kan minnas.

– Problemet med korruption är jättestort. Många afrikanska länder är dåligt rustade vad gäller tillämpandet av lagar och regler, säger hon.

Ett annat växande problem är spridningen av miljögifter i naturen. En av flera bovar i dramat stavas läkemedel.

– I de flesta afrikanska länder har man dålig koll på vad som cirkulerar, samtidigt är ju användandet av läkemedel mindre här än i västvärlden.

Det finns alltså en hel del svårigheter som väntar. Men också många möjligheter, poängterar Anna Tjärvar. Hon nämner utbyggnaden av solenergi som en fantastisk potential för Afrika.

– Jag ser över huvudtaget fram emot att få bidra med min kunskap. Förhoppningsvis ska jag kunna göra skillnad för både människor och natur till det bättre, säger hon.

Anna Tjärvar växte upp på gården Målen utanför Loftahammar, något som grundlade intresset för lantbruk och natur och även direkt påverkade hennes yrkesval.

Efter gymnasiet i Västervik studerade hon till agronom vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala – en utbildning hon så småningom kompletterade med ytterligare studier vid Kungliga Tekniska Högskolan, bland annat i miljöteknik, marksanering och miljöledning.

Anna beskriver sin nya hemstad, Addis Abeba, som ett slags knutpunkt för många aktörer som arbetar med frågor som rör kontinentens framtid. Afrikanska Unionen har exempelvis sitt huvudkontor här.

– Och bara på den svenska ambassaden arbetar 60-70 personer, berättar hon.

Under sin mellanlandning i hembygden har hon passat på att umgås med familjen som inte är odelat förtjust i hennes långväga flytt.

– Vi får se hur länge jag stannar. Jag tar ett år i taget, säger Anna vars bohag nu fraktas från Rom, där hon bott och verkat de senaste tre åren, till det nya hemmet i Addis Abeba.

– Just nu letar jag efter en lämplig bil, för det kommer jag att behöva. I Rom hade jag gångavstånd mellan allt.