Beslutet har tagits i barn- och utbildningsnämnden, BUN, efter en motion från Jonas Jalkteg, Westervikspartiet. Han skriver i motionen att narkotikaanvändadet sprider sig längre ner i åldrarna och att narkotikahundar skulle vara en åtgärd för att komma till rätta med det.

– Vi har också fått signaler på att det sker en del på Komvux och jag har begärt att de ska innefattas av beslutet, säger Elin Landerdahl (M), andre vice ordförande i BUN.

Hon säger också att även om det inte hittas någon narkotika så har det ett preventivt signalvärde, alltså att det kan verka avskräckande.