I oktober 2015 gav kommunstyrelsen grönt ljus till ett förslag om att göra om det gamla varmbadhuset till ett kulturhus. Förslaget kom från kommunens kulturchef Maria Rudbo som menade att det skulle kunna bli plats för offentlig konst och lekytor för barn utanför huset och att själva byggnaden skulle kunna användas till utställningar, filmvisning och pedagogisk verksamhet.

Men trots att kommunstyrelsen godkände förslaget och beslutade att gå vidare med planerna har ingenting hänt.

Tomas Kronståhl (S), kommunstyrelsens ordförande, säger att det nu är saker på gång med varmbadhuset men att man låtit det vara vilande tills man visste om det skulle vara till glädje för verksamheten på Slottsholmen. Nu funderar man på att ta in en konsult för att se vad man kan göra med fastigheten. Tomas Kronståhl säger att det är viktigt att det blir någon form av offentlig verksamhet i huset.

– Det bästa är om det kan bli något ursprungligt.

Det finns ingen tidsplan men något kommer nog hända i närtid, säger han.

– Även Sparbanksstiftelsen har undrat vad som händer, det är många som bryr sig om huset och det är bra.