Seglare har länge varnat för ledningen. För att passera under den får båten maximalt mäta 13 meter på höjden och många båtar är högre än så. Då sade Per-Erik Ekström, som är chef för Elnät på Västervik miljö och energi, att säkterheten vid ledningen var god men att man börjat titta på att istället lägga ner lednignen på botten i sundet. Det kräver bland annat tillstånd från Länsstyrelsen.

Nu har alla tillstånd godkänts och arbete med att lägga ner ledningen har redan börjat. Det berättar Per-Erik Ekström.

– Egentligen finns det två anledningar till att vi nu lägger ner kabeln. Det händer i princip varje år att någon kör in i den. Vi har fått påstötningar från segelklubbar och från Elsäkerhetsverket, som är vår tillsynsmyndighet, om den.

– Det var också dags att byta flera stolpar närmast vattnet, de började bli dåliga. I och med det passar vi på att lägga ner ledningen istället.

Nästa onsdag beräknas arbetet var klart. Det utförs bland annat med hjälp av dykare. Kabeln läggs i bottensedimentet i sundet.