Liberalernas Göran Nilsson, förstanamn på valsedeln till landstingsfullmäktige och Pierre Edström, oppositionslandstingsråd berättade under torsdagens pressträff om sitt nya medarbetarprogram som är en del av ett hälso- och sjukvårdsprogram. De tio åtgärdspunkterna syftar till att göra arbetsplatsen tryggare för medarbetarna, något som, enligt Liberalerna, skulle bidra till en bättre vård.

– I grund och botten handlar det om tre saker: rekrytera medarbetare samt lyckas behålla och utveckla personalen, säger Pierre Edström.

Ett förslag handlar om att man måste se över grundbemanningen för att i nästa steg kunna stärka upp och att skapa en vettig arbetsmiljö. Det skulle underlätta planeringen av semester och sjukfrånvaro. Göran Nilsson och Pierre Edström trycker också på vikten av att man ska få arbeta med det man är utbildad till. Administrativa uppgifter tar tid från verksamheten och patienten.

Politikerna tror också att en minskning av pappersarbete på medarbetarnas bord har stor besparingspotential. Att dessutom satsa mer på egna medarbetare och inte hyra in personal från bemanningsföretag skulle vara en stor vinst, säger de.

– Landstinget la mellan 2014 och 2017 drygt en halv miljard på bemanningspersonal. Att ha egen personal kostar ungefär hälften.

Göran Nilsson och Pierre Edström vill också göra vården i hela länet mer rättvis – man ska ha samma rätt till vård oavsett var man bor.