– Vi har gjort kortprogram, med tio förslag. Det handlar om att se seniorer och äldre som en resurs längre upp i åldrarna. Vi vill maximera valfriheten att forma sitt liv och det måste gälla hela livet igenom, säger Pierre Edström, oppositionslandstingsråd för Liberalerna.

På listan med tio punkter är det fyra de framför allt vill framhålla. Den första är också den första på listan: Fler hembesök med mobil doktor eller mobilt primärvårdsteam.

– Vi vill förstärka äldre människors vård med mobila team, föra vården närmare människan, säger Göran Nilsson, ledamot i landstingsfullmäktige för Liberalerna.

Artikelbild

Förslag nummer två är att återinföra äldreteam på länets sjukhus. Förslag nummer tre är att införa en äldremottagning på minst en hälsocentral i varje kommun.

Det fjärde förslaget de vill framhålla är det tionde och sista på listan.

– Det här ligger redan nu som en motion till landstingsfullmäktige och det är att det ska erbjudas screening för tjocktarmscancer för alla mellan 60 och 74 år, säger Göran Nilsson.