Kronståhl (S): Tecken på centralisering

Att dra ner på antalet förhandlingar vid tingsstället i Västervik strider mot regeringens ambitioner, menar Tomas Kronståhl (S).

25 februari 2019 18:00

Riksdagsmannen Tomas Kronståhl (S) har skrivit till justitieminister Morgan Johansson i ärendet.

I januari meddelade Kalmar tingsrätt att antalet förhandlingar i Västervik kommer att minskas. Ansträngd ekonomi sades ligga bakom beslutet.

Men det köper varken kommunstyrelsens nuvarande ordförande, Dan Nilsson (S), eller hans företrädare Tomas Kronståhl.

Nilsson kontaktade Domstolsverkets generaldirektör som svarade att det inte ligger i hans mandat att ändra det beslutsom fattats av domstolen i Kalmar. Samtidigt poängterade han att Sveriges Domstolar befinner sig i ett ekonomiskt ansträngt läge.

Detta fick alltså Tomas Kronståhl att agera och ta frågan vidare till justitieombudsmannen.

– Jag kan inte se att det är något annat än bekvämlighetsskäl som ligger bakom det här beslutet, säger han.

Att den ansträngda ekonomin skulle vara förklaringen har han svårt att smälta.

– Det handlar om en lagman och en sekreterare som vid de här förhandlingarna behöver åka till Västervik och kanske övernatta. Men om nu dessa båda slipper åka så är det i stället flera andra, nämndemän, vittnen och så vidare som måste åka åt andra hållet.

Han menar att beslutet som Kalmar tingsrätt fattat är ett tydligt tecken på centralisering.

– Nu har vi en ny regering och ett nytt regeringsunderlag. Alla har fått ge och ta under dess utformande. Men en sak råder det enighet om, nämligen att vi ska arbeta för att hela landet ska leva. Och jag tycker att regeringen tydligt måste markera när statsanställda chefer inte är lyhörda för vad regeringen säger.

Laila Kirppu är myndighetschef för Kalmar tingsrätt. Hon säger att det finns fler kostnader att ta hänsyn till än de som Kronståhl nämner.

– Det handlar verkligen inte om att vi inte orkar åka till Västervik. Bland annat är det kostnaden för säkerheten som spelar in. I Kalmar har vi anställda säkerhetsvakter, i Västervik måste vi hyra in väktare, säger hon.

Hon vänder sig mot delar i kritiken.

– Kostanden för resor för vittnen och liknande står inte vi för, det är Domstolsverket.

Hon säger att hon har förståelse för kritiken.

– Jag förstår regeringens intentioner om att hela Sverige ska leva och jag förstår att han kritiserar beslutet som sådant. Jag förstår den totala ekvationen.

– Men samtidigt är jag ansvarig för vår budget. Jag är lyhörd men agerar utifrån vår ekonomiska situation. Det finns inga öronmärkta pengar för just Västervik.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Gometz Andreas Johansson

Ämnen du kan följa