– Det finns ett samhällsbehov av att kontanter ska kunna användas, inte minst av personer i digitalt utanförskap och i eventuella krissituationer.

Det säger Johan Nilsson, kund- och marknadschef på Bankomat AB i ett pressmeddelande, om riskerna med ett kontantlöst samhälle. Under 2018 senare halva ökade dock kontantuttagen. Den genomsnittlige Västerviksbon tog då ut 778 kronor varje månad. I hela Kalmar län blev motsvarande summa 774 kronor, en ökning på 10 procent från 2018 första halvår.

– Så länge det finns ett behov av kontanter kommer vi på Bankomat att göra vad vi kan för att de ska finnas tillgängliga och kunna användas av människor i vardagen, säger Johan Nilsson.