Kommunens bolag renoverade utan lov

Västervik Miljö och Energi tvingas böta för att ha påbörjat renoveringen av vattentornet i Västervik utan att ha startbesked.

23 augusti 2019 06:00

Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att Västervik Miljö och Energi måste betala 21 303 kronor i byggsanktionsavgift.

I samband med ett tekniskt samråd fick miljö- och byggnadsnämnden veta att det pågående arbetet i vattentornet med att förstärka sprickarmeringen i bottenplattan hade påbörjats utan startbesked från nämnden. Enligt lagen får en anmälningspliktig åtgärd inte påbörjas utan startbesked.

Eftersom både byggherren, alltså Västervik Miljö och Energi, och företaget som fått i uppdrag att utföra arbetet, betraktade det hela som underhållsarbete som inte påverkar bärande konstruktion lämnades ingen bygglovsansökan in.

– Jag tror det var så att arbetet blev lite mer omfattande än vad man väntat sig, säger Akko Karlsson (MP), förste vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.

– När det gäller bärande konstruktioner måste det alltid sökas tillstånd, säger Akko Karlsson.

Nämnden gör bedömningen att även underhållsarbete som berör bärande delar i en konstruktion är en anmälningspliktig åtgärd.

En anmälan lämnades sedan in, tillsammans med ett yttrande från Ruben Öberg, va-chef.

"Det arbete som inspekterades avsåg inte åtgärder på bärande delar, utan en förstärkning av sprickbildningar i bottenplattan över betongbalken. Bottenplattan i sin helhet är naturligtvis bärande, men de åtgärder miljö- och byggnadskontoret bygger sanktionsavgifterna på syftar till att minska risken för sprickor i ytskiktet. Att bila ner till armering påverkar inte den bärande förmågan". skriver han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anna Persdotter

Ämnen du kan följa