På bottenvåningen ska ett matlagningskök med försäljning byggas. Utvändigt kommer en skylt att sättas upp, samt en ventilationshuv. Huset på Västra Kyrkogatan ingår i den del av centrum som klassas som riksintresse.

Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare sagt ja till projektet, men grannar har varit kritiska: De befarar bland annat ökad trafik på en smal gata, och problem med lukt när fettavskiljaren ska tömmas. Man är också rädd för ökad nedskräpning.

De framför också att gatan främst är tänkt som bostadsgata, det finns andra lokaler som är lämpligare i centrum.

Länsstyrelsen håller dock med kommunen. Byggnaden har visserligen varit tänkt som bostad, men detaljplanen tillåter även handel- och hantverk. Man gör också bedömningen att det är en relativt liten verksamhet, och att olägenheterna när det gäller bulller och nedskräpning borde vara små.