En enig kommunstyrelse sade ja till att arrendatorn på Marsbäcken, utanför Västervik, får anordna camping. Däremot om det leder till mer trafik kan det behöva göras något åt vägen till den gamla scoutgården.

– Vi sade också att det behövs vägvisning från Jenny, säger Conny Tyrberg, kommunstyrelsens förste vice ordförande (C).