Jonas Jalkteg sitter som ledamot i Tjustfastigheters styrelse, där Veikko Kärki är ordförande.

Jalkteg, som också är partiordförande för det lokala Westerwikspartiet och ersättare i kommunfullmäktige, har en Facebooksida där han bland annat har delat länkar som uttrycker stark kritik mot kommunala bolag.

Vissa artiklar kommer från tankesmedjan Den nya välfärden, där kommunala bolag beskrivs som "hot mot demokratin" och ett sätt för kommunerna att "bedriva olaglig och konkurrenssnedvridande verksamhet".

Artikelbild

| Ansvar. Veikko Kärki påpekar att styrelseledamöter har ett vårdnadsansvar.

Jonas Jalkteg ser inget problem med att lägga upp sådana artiklar, och samtidigt sitta i styrelsen för ett kommunalt bolag.

– Det handlar om att jag ifrågasätter om vi ska ha kommunala bolag i Västerviks kommun. Jag ifrågasätter om det är för kommunens bästa.

Han vill att bolagen ersätts med kommunala förvaltningar, där insynen är större.

– Man har ett ansvar som politiker. Det är ju skattepengar man hanterar. Vi ska hushålla med resurserna.

Han är kritisk till att bolagets ordförande Veikko Kärki nu har uppmanat honom att upphöra med sina inlägg på sociala medier, med motiveringen att han kan skada bolaget.

– Vi har ju ändå yttrandefrihet här i landet. När jag inte pratar om bolagets verksamhet, anser jag inte att det kan skada bolaget. Det handlar om att försöka belägga mig med munkavle.

Bolagets ordförande, Veikko Kärki, säger att det är flera som har reagerat på Jalktegs inlägg.

– Jag har mer eller mindre blivit uppmanad att ta en diskussion med honom. Han får säga vad han vill, men han måste tänka på att han inte skadar bolaget, när han sitter i styrelsen.

Veikko Kärki säger att han inte följer vad folk skriver på Facebook, men andra har visat honom vad Jonas Jalkteg har lagt upp.

– Han spyr galla över bland annat kommunala bolag, och sitter ändå i Tjustfastigheters styrelse. Han har ett vårdnadsansvar, och enligt mig rimmar det illa med det han skriver. Det kan skada bolaget.

En ledamot i en kommunal bolagsstyrelse har en långtgående lojalitetsplikt att alltid verka för bolagets bästa.

När en person sitter i en sådan styrelse, gäller det – enligt Veikko Kärki – att ställa sig bakom vad majoriteten i styrelsen har beslutat, även om man inte håller med om allt.

– Annars är man inte lojal.