Under våren ska kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer kontrollera märkningar av varor som är biocidbehandlade. Inspektionerna är en de av ett EU-projekt och liknande undersökningar genomförs i hela Europa.

– Sport- och friluftsprodukter, träningsredskap, liggunderlag, duschdraperier, skor, skosulor och toasitsar kan vara biocidbehandlade, säger Annika Söderholm, miljö- och hälsoskyddsinspektör.

Om en vara är biocidbehandlad ska den ha tydlig märkning och informationen ska vara på svenska.

– Biocider används för att bekämpa bakterie- och svamptillväxt och dödar bakterier och organismer, även råttgift är en biocid. Träningskläder som är behandlade har en kortvarig effekt. Biociderna tvättas ur, följer med tvättvattnet och påverkar mikroorganismer i vattendrag.

Annika Söderholm och hennes kollegor kommer att besöka affärer och fotografera varor som innehåller biocider.

– Sen kommer vi höra av oss till affärerna igen när vi har fått resultatet.

Inspektionerna är en del av ett EU-projekt och liknande undersökningar genomförs i hela Europa.

Miljö- och hälsoskyddsinspektörerna ska också köpa in fem varor som de misstänker kan innehålla giftiga ämnen. Dessa varor ska skickas till Kemikalieinspektionen för undersökning.

– Vi kommer att köpa in plastsaker. Det kan handla om badtofflor, arbetshandskar, djurleksaker, hängare, knoppar och mässingsblandare, säger Annika Söderholm.

Varför är det viktigt att göra den här undersökningen?

– Det är väldigt viktigt. Det finns så mycket kemikalier som svämmar in i landet via direktimport. En del plastprodukter innehåller giftiga ämnen som kan ge kontaktallergi.

Konsumenter har rätt att få veta om en produkt är biocidbehandlad samt om den innehåller något av de ämnen som förekommer på EU:s lista över ämnen, som kan ge allvarliga, långvariga och bestående effekter på hälsa och miljö. Listan kallas Kandidatförteckningen. Informationskrav om särskilt farliga ämnen i varor är en del av EU:s kemikalielagstiftning Reach.

– Konsumenten har rätt att få informationen från butiken inom 45 dagar, säger Annika Söderholm.