Ingen återvändo – nu får huset rivas

Förfallet har gått för långt. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade att ett av husen på Vallongatan i Överum får rivas, och det kan bli fler rivningar.

21 juni 2019 11:00

Bruket, kyrkan, herrgården och arbetarbostäderna. Det är komponenterna kring Brukstorget i Överum, en kulturmiljö som klassats som riksintresse. Nu ser en av byggnaderna vid torget ut att försvinna: Det ena av de två hus som kallas för "Knäpperna".

Miljö- och byggnadsnämnden godkände på onsdagen ett rivningslov för byggnaden.

Av handlingarna inför beslutet framgår att även tvillinghuset ser ut att bli aktuellt för rivning framöver, liksom det gula trähus som kallas för Staten. Alla tre husen står sedan länge tomma. Kommunen har hägnat av fastigheterna med stängsel för att stoppa vandalisering.

Rivningsbeslutet tycks ha tagits utan större debatt. När vi frågar miljö- och byggnadsnämndens ordförande Ulf Jonsson (S) vad han tycker om att delar av en kulturmiljö måste rivas svarar han:

– Visst är det sorgligt, men husen kan inte stå så här längre.

Redan för fem år sedan var en rivning på gång, men då blev det debatt.

Bland dem som protesterade då fanns Överums hembygdsförening. När vi når ordförande Lars Landstedt säger han att han i dag inte har några synpunkter på rivningen av Knäppernahusen. Föreningen kallade tidigare i våras till ett stormöte om det tredje huset: Staten.

– Det är ett av Överums äldsta hus, men det är också i väldigt dåligt skick. Det skulle kräva väldigt mycket för att rustas upp, säger han.

Kommunen har föreslagit att husgrunderna från arbetarbostäderna ska finnas kvar så att besökare får en uppfattning om hur brukstorget en gång såg ut. En tänkt fotodokumentation av hur husen ser ut invändigt tidigare i våras fick däremot ställas in.

Skälet? Man bedömde inte att det gick att vistas i husen utan risk för liv och hälsa.

Fakta Knäpperna

De två husen byggdes på 1870-talet. Namnet kom av att de byggdes i otorkat virke. Därför "knäppte" det i huset under tiden som virket torkade.

Husen i sig anses inte ha så stort kulturvärde. På 50-talet genomgick de totalrenovering där de förlorade mycket av sitt ursprungliga utseende. Den röda träpanelen ersattes med eternit. Invändigt fick arbetarbostäderna bekvämligheter som badrum och moderna kök. (Källa: Dokumentation gjord av Sweco åt Västerviks kommun.)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrik Alvarsson