Hepatit A har upptäckts på förskola

Hepatit A har konstaterats på en förskola i Vimmerby kommun. Det meddelar Region Kalmar län.

10 maj 2019 10:00

Nu ska barnen och personalen testas.

– Risken för att smittspridning förekommit på förskolan är liten, men för att undersöka om det finns smittade individer har jag tagit beslutet att samtliga barn och personalen på berörda avdelningar ska lämna ett blodprov, säger smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin.

Om vaccin ges inom två veckor efter smittotillfället kan personen som utsatts för smitta skyddas av vaccinet. Men eftersom det visat sig att smittämnet förekommit på förskolan för mer än två veckor sedan är det inte meningsfullt att vaccinera för att förhindra smitta.

Den som är fullvaccinerad mot hepatit A eller den som har haft hepatit A tidigare har ett livslångt skydd mot sjukdomen och behöver inte provtas, förklarar Lisa Labbé Sandelin.

Hepatit A orsakas av ett virus som ger inflammation i levern och oftast även gulsot. Viruset finns i avföring och sprids ofta genom mat och vatten som förorenats. Smittan kan också spridas från person till person. Infektionen läker utan behandling och man blir som regel helt frisk igen. (Källa: Region Kalmar län)

– Det är oftast en relativt mild sjukdom och man blir inte kronisk bärare om man smittats, säger Lisa Labbé.

Hon förklarar att smittan kan vara svår att upptäcka på barn eftersom de oftast är utan sympton. Vuxna däremot kan drabbas av gulsot.

– Det är en relativt ovanlig sjukdom i Sverige men vi brukar ha några enstaka fall per år och oftast rör det sig om utlandssmitta.

– Nu har vi faktiskt ett pågående hepatitutbrott i Sverige och man misstänker att importerade dadlar kan ligga bakom.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Gometz

Ämnen du kan följa