Här är veckans utmaning i Vårjakten

Nu avslöjas Vårjaktens andra fotoutmaning. Den här veckan är uppgiften att fotografera vårfjärilar.

13 april 2019 09:00

Påfågelöga, citronfjäril och nässelfjäril är tre övervintrande fjärilsarter. De är klassiska vårfjärilar som kläcks ur sina puppor på hösten och övervintrar i fjärilsstadiet.

– De övervintrar i håligheter. I timmerhus fanns det väldigt fina platser för fjärilarna att övervintra på. Men precis som vildbina har de svårt att hitta platser att övervintra på, säger Markus Nord på Naturum.

Vårfjärilarna brukar synas flyga omkring när solen visar sig och det börjar bli lite varmare ute.

Var är det extra lätt att se fjärilar?

– De vaknar upp och letar efter mat. Runt tidiga vårblommor kan man hitta dem, säger Markus Nord.

Ett sätt att hjälpa fjärilar och andra insekter att överleva vintern är att bygga fjärilsholkar. En fjärilsholk har långsmala öppningar på framsidan som insekter kan krypa in i.

– Generellt sett finns det färre insekter i dag. Vi har ett problem i dagens samhälle med arter som försvinner och missgynnas. Det beror bland annat på att vi håller för rent i våra trädgårdar. Vi klipper bort blommor och tar bort exempelvis nässlor.

Markus Nord tipsar om att lämna ett litet hörn med nässlor i trädgården och inte klippa gräset kort hela tiden utan snarare spara lite blommor i gräsmattan.

– Många djur och insekter har behov av blommande nässlor.

Varför är det viktigt att gynna fjärilar?

– De pollinerar fruktträd och blommor. Utan insekter skulle vi inte ha någon frukt på träden. De har en otroligt viktig roll i naturen. Många saker som vi tar för givet skulle inte fungera utan dem.

Vårjakten

Vilka får tävla: Barn, ungdomar och vuxna från fem år och uppåt. Hela familjen får gärna hjälpas åt.

Så går det till: Varje lördag får läsarna en ny utmaning.

När alla arter är presenterade lottas en vinnare. Ju fler inskickade bilder desto större chans att vinna.

Första pris: Snorklingstur för vinnaren och en kompis med Markus Nord som guide. VT kommer att göra ett reportage från snorklingsturen.

Bilderna till andra deltävlingen skickas in 13–19 april till tipsa@vt.se. Skriv ”Vårjakten: fjäril” i ämnesraden.

Bilderna kan komma att publiceras på vt.se och i tidningen.

Vårjakten

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Karin Hertz

Ämnen du kan följa