I april i år fraktades en stuga bort från Västervik resort med hjälp av en kranbil. En företrädare för fisketurismbolaget Fishing camp på Västervik resort, anklagades för stölden.

Vi har tidigare skrivit om bortforslandet av den 20 kvadratmeter stora stugan. Västervik Resort och Fishing Camp gav då helt olika versioner om vems stugorna var. De båda företagen ligger sedan många år tillbaka i tvist med varandra. Västervik Resort har velat få bort Fishing Camp från området. Sedan några veckor är Fishing Camp begärt i konkurs.

Nu läggs förundersökningen ner, eftersom det inte går att bevisa att den misstänkte gjort sig skyldig till brott.

”Det kan i denna komplexa civilrättsliga tvist, inte styrkas att misstänkt agerat med uppsåt", skriver kammaråklagare Thomas Hagman i beslutet.

Den misstänkte tycker att beslutet är rätt.

– Det var inte korrekt gjort, det här är det rätta att göra, säger han till oss.

Socialdemokraten Pontus Larsson är ordförande för Västervik resort AB:s styrelse. Han tycker att beslutet är förvånande.

Artikelbild

| Här stod stugan som forslades bort.

– Ja vad ska jag säga, det var lite märkligt att förundersökningen läggs ner. Annars har jag inga kommentarer, utan jag skulle i så fall vilja ta reda på lite mer om vad orsaken är, säger ordförande Pontus Larsson (S).

Alternativet för Västervik resort AB är att driva vidare ärendet civilrättsligt.

Ska ni göra det?

– Vi får se om vi tycker att det är värt det. Det är något jag i första hand diskuterar med vd och sen får vi väl se vad det blir av det, säger ordförande Pontus Larsson (S).

Vi har sökt Gunnar Boman, vd för Västervik resort, för en kommentar men inte lyckats nå honom.