Frågan: Var ska förskolan flytta?

Tidigare har det sagts att paviljongerna för barnen på förskolan Kräftan i Västervik ska stå klara till hösten 2019. Men ännu finns inget datum och heller ingen fastställd plats för paviljonglösningen.

20 augusti 2019 17:30

Under våren konstaterades bland annat mögel och dålig lukt på förskolan Kräftan i Västervik. Verksamheten flyttade ut till tält på gården, något flera föräldrar kritiserade starkt. Senare var det tänkt att förskolan tillfälligt skulle ta över lokaler på Gertrudsvikområdet men där fanns bland annat problem med ventilationen.

I väntan på höstens paviljonglösning blev det istället Svenska kyrkans öppna förskola Elvan vid Stadsparken som nyttjades.

De användes några veckor innan sommarstängningen på förskolorna. Det berättar Christine Andersson, som är chef för kommunens förskoleverksamhet.

Tidigare har det sagts att paviljongerna skulle vara på plats till hösten men ännu är det oklart när paviljongerna kan stå klara, och var de ska stå.

– Det pågår ett intensivt arbete med den frågan. De är ännu inte på plats, säger Magnus Bengtsson, barn- och utbildningschef.

När kommer de att vara det?

– Det är för tidigt att säga än så länge. Vi jobbar med den frågan.

Magnus Bengtsson säger också att platsen för paviljongerna heller inte är helt fastställd. Tidigare har det sagts att platsen skulle bli Laxen 3, vid Laxgatan.

– Det kommer att bli i Kräftans upptagningsområdet, men exakt var vet vi ännu inte.

Under tiden kommer Kräftans verksamhet att fortsätta i Elvans lokaler.

Hur länge kan man vara där?

– Vi har inte fått några indikationer på att vi inte kan fortsätta att vara där.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Andreas Johansson

Ämnen du kan följa