Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, som förkortas LSS, är under utredning. Grundtanken med utredningen var till en början att man ville sänka kostnaderna för LSS, men besparingskraven är i stort borta. Istället vill man se över hur pengarna kan används mer ändamålsenligt.

Under tiden som utredningen pågått har flera förslag läckt ut och kritiserats, främst av anhöriga till personer med olika funktionshinder och olika föreningar för funktionshindrade.

Under torsdagen lämnades utredningen över till regeringen. I samband med det mötte utredningen på politisk motstånd.

Många reagerade då på att ett av de förslag som kritiserats mest, att barn under 16 år och de med psykiska funktionsnedsättningar inte längre ska omfattas av ersättningen för personlig assistans, fanns kvar i utredningen. Förslaget är att kommunerna ska bli ansvariga för deras stöd, i dag ligger ansvaret på Försäkringskassan.

Anders Gunneheim är ordförande i FUB (Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) i Västervik och Tjust. Han har ännu inte helt satt sig in i vad utredningen säger i detalj men är kritisk till att kommunerna får mer ansvar i den här frågan.

– Man kan tänka sig att det riskerar att blir stora skillnader mellan olika kommuner, stödet ska inte bero på var man bor.

Han tror att skillnaderna kan sätta käppar i hjulet för många föräldrar och anhöriga.

– De mindre kommunerna har inte samma resurser och mellan kommunerna finns inte alltid samma synsätt. Det måste vara rättvist i hela Sverige, säger han.

– Som jag ser det i dag skulle detta inte innebära en förbättring för de som behöver hjälp. Jag är därför skeptisk, säger han.

Socialchefen Jörgen Olsson är även han kritisk. Han säger att han inte heller hunnit sätta sig in exakt vad förslaget går ut på, men har följt debatten. Han tror att det skulle slå mot de anhöriga.

– Min spontana reaktion är att det här är ett dåligt förslag. Jag tror att det skulle göra det svårare för föräldrarna att orka med. I dag har vi en fungerande process med Försäkringskassan, jag tror att processen skulle bli jobbigare för föräldrarna, säger han.

Förslaget ska ut på remiss, än återstår det att se om Västerviks kommun blir en av remisskommunerna som får yttra sig.

– Det här handlar om en grupp där alla behöver mycket stöd, jag förstår om det finns oro bland anhöriga, säger han.