Motorsågarna har ett sammanlagt värde av 15 000 kronor.

Enligt stämningsansökan ska de båda tillsammans och i samförstånd med ytterligare en person ha genomfört stölden.

Med insikt om den tredje personens uppsåt att stjäla har de, enligt stämningsasökan, medverkat till stölden genom att avleda den butiksanställdes uppmärksamhet från den tredje personen så att

denne kunnat genomföra stölden.

De båda tilltalade förnekar brott.

Motorsport i Vimmerby AB yrkar skadestånd solidariskt av de åtalade med 12 464 kronor (exklusive moms). På beloppet yrkas ränta enligt räntelagen från dagen för brottet till dess full betalning sker.