Felaktig eldning – en hälsofara

Att elda brandsäkert är förstås grundläggande. Men det finns fler aspekter att ta hänsyn till – inte minst hälsoaspekten.

10 februari 2019 07:00

Eva Gustafsson är miljö- och hälsoskyddsinspektör på Västerviks kommun. Och hon påpekar att eldning med fuktig ved och/eller fel eldningsteknik kan leda till problem med andningsvägarna och hjärt- och kärlsystemet. Utsläppen kan även ge upphov till cancer.

– Den småskaliga förbränningen av ved är i dag en ganska stor källa till utsläpp av vissa miljö- och hälsoskadliga luftföroreningar, till exempel bensen, polycykliska aromatiska kolväten och små partiklar, säger hon.

– Det är med andra ord viktigt att lära sig att använda bränslet och elda sin panna eller kamin så att förbränningsprocessen blir effektiv och utsläppen minimeras. Pyrelda inte!

– Särskilt känsliga är barn och äldre samt astmatiker och människor som lider av andra typer av luftrörs- och andningsbesvär.

Den här typen av utsläpp har trots allt minskat på senare år, framför allt från industrianläggningar och dylikt men även från bostäderna.

– Det är fortfarande många som eldar hemma men samtidigt är det fler och fler som väljer andra uppvärmningssystem och bara eldar som ett komplement eller eldar i kaminer, öppna spisar och kakelugnar för att det är mysigt.

– Större delen av de nu aktuella utsläppen uppkommer som ett resultat av ofullständig förbränning i gamla omoderna vedpannor, som saknar så kallad ackumulatortank där värmen kan lagras. Ackumulatortank behövs för att pannan ska kunna eldas effektivt, förklarar Eva Gustafsson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Gometz

Ämnen du kan följa