På tio år har antalet intagna på Anstalten Västervik Norra ökat med 82 procent. Det är på intet sätt talande för resten av Sverige, där antalet intagna i fängelse minskar. Det visar statistik från Kriminalvården som nyhetsbyrån Siren sammanställt.

Under samma tioårsperiod som Västerviksanstalten vuxit kraftigt har antalet intagna i Sverige totalt minskat från cirka 5 500 personer den 1 oktober 2006, till 4 200 personer den 1 oktober 2016.

– Nedgången beror helt enkelt på att färre begår brott. Hade inte politikerna arbetat för högre straff så hade nedgången varit ännu snabbare och börjat tidigare, säger Henrik Tham, professor emeritus vid Stockholms universitet till Nyhetsbyrån Siren. Hans forskningsområde är kriminalpolitik.

Den första oktober 2016 var 233 personer intagna på Anstalten Västervik norra, 2006 var det antalet 128 stycken. I dag är Västervik tredje största anstalten i Sverige, bara Kumla och Salberga är större.

Åsa Lindberg är anstaltschef på anstalten i Västervik. Hon säger att det i dag är vanligare med med fotboja och samhällstjänst som straff, och att det kan vara en del av anledningen till minskningen. Men brotten blir också färre, enligt Henrik Tham.

– Den stora minskningen av antalet fångar beror på att de brottstyngda generationerna som föddes på 40- och 50-talen nu börjar åldras och inte längre tar plats i anstalterna, säger Henrik Tham till Nyhetsbyrån Siren.

Anstalten i Västervik ligger lite under maxkapacitet i dag. Åsa Lindberg säger att resan från 128 intagna till cirka 240 i dagsläget har gått bra.

– Vi har gjort förändringar löpande hela tiden och också ändrat inriktning. När vi började var alla platser så kallade normalplatser. I dag har vi 99 platser där man inriktar sig på de som är intagna på grund av våld i nära relationer, och 44 så kallade "RO-platser". Resten är normalplatser. Vi har breddat vår verksamhet under årens lopp.

Antalet anstalter har också blivit färre. Elva anstalter har lagts ner under perioden 2006 till 2016

Vad tror du om framtiden, hur stor är anstalten om tio år?

– Jag tror att vi stannar på den här nivån. Som mest kan vi ta emot 255 intagna. Det finns ett projekt inom Kriminalvården där man ser över infrastrukturen på våra anstalter. Det kan vara effektivare med färre och större anstalter men man ska komma ihop att även på de stora enheterna finns det små avdelningar.