Under 2018 genomförde Inköpscentralen i Västervik 221 annonserade upphandlingar åt kommunerna i norra Kalmar län. En trend som märkts de senaste åren är att det är färre företag som lägger bud. 2018 var inget undantag, och i sju fall kunde inte upphandlingarna genomföras eftersom det inte kom in några bud alls. I snitt kom det in 3,2 anbud vid upphandlingarna i norra Kalmar län.

Utvecklingen för inköpscentralen är inte unik. Samma trend syns i riket. Den statliga upphandlingsmyndigheten har skrivit att utvecklingen i landet är oroväckande.

Lars Thelin, chef för inköpscentralen i Västervik, är relativt nytillträdd på posten och säger att han inte kan säga exakt vad de färre anbuden betyder för kommunerna.

– Men vi vill ha så många anbud att konkurrensen kan upprätthållas.

Han lägger till att enheten kommer att jobba för att göra upphandlingarna synligare, bland annat på kommunens hemsida, och med bättre framförhållning.

Siffrorna framkommer i inköpscentralens årsrapport. Centralen gör upphandlingar åt Västervik, Vimmerby, Oskarshamn, Hultsfred, Högsby och Mönsterås kommuner.

Centralen noterar en annan utveckling. Det är färre upphandlingar som överklagas – förra året var det åtta. Av dem har sex överklaganden avslagits. De andra två fallen är inte avgjorda än.

"Ett gott betyg som visar att upphandlingar har hanterats på ett korrekt sätt", skriver man i årsrapporten.