Under början av året ansökte fastighetsägaren om bygglov för att göra om ett bostadshus till en takeaway-restaurang på Västra kyrkogatan i Västervik. I ansökan skrev fastighetsägaren att eventuella problem med störande lukter från verksamheten skulle åtgärdas med hjälp av luktreduceringssystem och fettavskiljare. Men när miljö- och byggnadsnämnden erbjöd grannarna att yttra sig inkom flera invändningar mot restaurangförslaget. En granne riktade bland annat kritik mot den parkeringssituation som kan tänkas uppstå då gatan är trång.

Under onsdagen valde dock en oenig miljö- och byggnadsnämnd att bevilja bygglovet. Partierna i Westerviksalliansen tyckte inte att förslaget var tillräckligt utrett och yrkade på återremiss.

– Vi är inte emot själva verksamheten, men vi tycker inte att trafiksituationen är tillräckligt utredd. Vid en takeaway svänger man snabbt in med bilen och eftersom grannarna har åsikter så ville vi ha det mer utrett, säger Marie Stenmark (M), andre vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.

Artikelbild

| Partierna i Westerviksalliansen tycker dock inte att trafiksituationen är tillräckligt utredd. "Vid en take away svänger man snabbt in med bilen och eftersom grannarna har åsikter så ville vi ha det mer utrett", säger Marie Stenmark (M).

Men de rödgröna var av annan åsikt och förslaget beviljades.

– Vägen är så pass bred så bilar kommer att kunna komma förbi utan problem, säger ordförande Ulf Jonsson (S).

Nämnden bedömer att ansökan inte strider mot områdets detaljplan och att det finns tekniska lösningar för eventuell lukt.

När vi når fastighetsägaren är han fåordig om verksamheten och när den kan tänkas öppna.

Artikelbild

| Bygglovsansökan avser en take away-verksamhet på Västra kyrkogatan.

– Just nu kan jag inte säga så mycket. Men det finns maskiner som tar bort lukt och som vi skrev i ansökan så finns parkering bara en bit bort vid Hemköp.