Få som vill dela sin aska i länet

Allt fler utlandsfödda önskar bli begravda både i Sverige och i hemlandet, skriver TT, men det finns ingen tydlig sådan trend i Kalmar län.

3 augusti 2019 19:00

Enligt TT fick länsstyrelserna in 47 ansökningar om delning av aska efter kremering år 2018. Siffran år 2017 var 21 stycken. Av dessa fick bara sju bifall. För Kalmar län verkar antalet ansökningar inte vara så högt.

–  Det är ytterst ovanligt, i princip förekommer det inte, säger Karin Fridell.

Hon arbetar som jurist hos länsstyrelsen i Östergötland, vilket också är den myndighet som ansvarar för ansökningsprocessen i Kalmar län.

Däremot berättar hon att det är mer vanligt att folk ansöker om spridning av aska som sker på ett och samma ställe. Enligt siffror från länsstyrelsen i Östergötland framgår det att för de tre länen Kalmar, Jönköping och Östergötland, hade det år 2018 inkommit 239 ansökningar, varpå 165 av dessa fick tillstånd till spridning. För år 2019 är siffrorna hittills 239 inkomna ansökningar och 122 beviljade tillstånd.

– Det är ett annat förfarande. I sådana fall tittar vi främst på vilka miljöer man har tänkt sprida sin aska i. Vanligtvis ger vi tillstånd om det sker vid vattenområden, säger Karin Fridell.

Enligt Liselott Andersson, anställd hos Västerviks Begravningsbyrå, har de ingen roll i själva ansökningsprocessen för spridningstillståndet. De ger bara vägledning för oinformerade eller anordnar begravningsgudstjänster innan askan kremeras.

– Vi brukar i snitt ha tre fall om året där folk vill sprida sin aska på en plats. Då brukar de främst vilja sprida askan ute vid skärgården, säger Liselott Andersson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Emil Sandgrim

Ämnen du kan följa