Det är snart två veckor sedan åklagaren fattade beslutet – att ge kommunpolitikern Harald Hjalmarsson ett strafföreläggande för att han hösten 2017 redigerat bort två meningar i två mejl som skulle lämnas ut till Uppdrag Granskning. Påföljden sattes till 42 500 kronor.

– När jag fick avin och kunde betala så kände jag att nu är avslutet gjort, säger Harald Hjalmarsson.

Han citerar sig själv när nyheten om att åklagaren hade inlett en förundersökning i mars 2018:

– Då sade jag att jag välkomnade en undersökning. Jag hoppades att det skulle göras grundligt, men också att det skulle gå relativt fort. Då kunde jag inte tro att det skulle dra ut till efter valet.

Nu när beslutet är fattat så vill han se vad reaktionerna blir:

– I och med att jag betalat beloppet så har jag erkänt att jag har begått ett tjänstefel. Nu måste det få sjunka in. Jag vill se om jag har stöd från mitt parti, och från väljarna. Ska jag kunna vara oppositionspolitiker med full kraft måste det stödet finnas.

Det har snart gått elva månader sedan Uppdrag Gransknings reportage sändes. På båda de områden som granskades så har det hänt saker.

Nu har exploatören åter börjat prata om de två delar av projektet som såg ut att ha lagts på is. En bygglovsansökan har lämnats in för det flytande hotellet.

– Nu ser det ut som att exploateringsplanen från 2013 kommer att bli verklighet, säger Harald Hjalmarsson.

När det gäller flygplatsen är det intressanta snarare vad som inte hänt. Den ansökan om inflygningsprocedur som är nödvändig för att den förlängda banan ska kunna användas som tänkt har försenats, och är inte inlämnad än. Harald Hjalmarsson står ändå fast vid att investeringen var rätt.

– Att behålla banan som den var, var inte ett alternativ. Något måste göras. Med tanke på vad man hör om att det kommer miljövänligt flyg, till och med elflyg, så tror jag att det är klokt för framtiden att behålla flygplatsen. Jag tror inte att det är linjeflyg som är primärt intressant, utan någon form av taxiflyg och någon form av ambulansflyg.

Studerar man valresultatet ser vare sig Uppdrag Granskning eller åklagarens undersökning ut att ha påverkat särskilt mycket. Moderaterna minskade något i kommunen – men det gjorde man på riksplanet också. Harald Hjalmarsson fick ungefär 200 personkryss färre än tidigare – han är dock fortfarande den mest kryssade politikern.

Samtidigt kan man inte säga att valet gick hans väg. Hjalmarsson var placerad på valbar plats på Moderaternas riksdagslista, men partiet tappade ett mandat i Kalmar län. Istället blev det kristdemokraten Jimmie Loord som fick Stockholmsbiljetten.

– Det var väldigt få röster som skiljde. Hade man behållit reglerna från 2014 så hade Moderaterna fått två mandat. De nya reglerna gjorde det lättare för små partier att få sitt första mandat, säger Harald Hjalmarsson, men lägger till: Jimmie Loord gör ett bra arbete redan. Han är flitig motionär. Det viktigaste är att länet får en bra riksdagsman.

Det blev inte heller något regimskifte i kommunen. En besvikelse på Centerpartiet är tydlig:

– Så som kommunen styrs nu stämmer inte överens med valresultatet. Det rödgröna blocket har blivit ännu mer rött eftersom det bygger på ett stöd från vänsterpartiet och socialisterna. Inte bara på nationell nivå, utan även här har Centern lämnat övriga alliansen. Det är något jag beklagar, säger Harald Hjalmarsson, och fortsätter:

– Rätt många som jag diskuterat med efter valet, som röstat på något alliansparti, säger att de trodde att det skulle bli ett regimskifte.

Flera röster, inte minst från den rödgröna koalitionen, har sagt att det kommer att krävas ett nytt, mer lyhört ledarskap. Harald Hjalmarsson säger att han inte märkt av någon någon sådan förändring.

– Häromveckan ställde jag en fråga om hur budgetprocessen ska gå till i år. Då visade man upp en tidsplan som såg ut exakt som den för ett år sedan. Då tänker jag: "Borde inte den politiska ledningen vara mer transparent?" Nu arbetar man tvärtom mycket för sig själv.

Ett område där Hjalmarsson vill se samarbete är för att möta de vikande skatteintäkterna. 2019 års budget når inte upp till de ekonomiska mål som kommunen ställt upp. Han menar att det behöver tas krafttag inför 2020.

– Det borde göras i samförstånd mellan många partier. Görs inte det så kommer vi att känna oss tvingade att ta fram ett motförslag. I värsta fall kommer två budgetförslag att stå mot varandra.

Redan i höstas formerades en allians inom oppositionen, med M, L, KD och WP.

– Det kommer att bli betydelsefullt, och på sikt hoppas vi att även Centern ska återgå i ett allianssamarbete.

Han säger att fler partier utöver de fyra visat intresse för samarbete.

Är det SD du talar om?

– SD har visat intresse, men även andra partier. Men än är det här bara samtal som har förts, vi har inte sett det i några voteringar.