Funkar det med ett tio våningar högt hus mitt i Västerviks stadskärna? Så lyder i korta drag den fråga som länsstyrelsen ska ge besked om innan detaljplanearbetet för Länsförsäkringars nya kontor kan sätta fart på allvar.

Kommunens tjänstemän har höjt ett varningens finger för att omgivningen kan påverkas negativt. Lägenheter, gator och gårdar runt omkring riskerar att hamna i skugga stora delar av dygnet. Det kan vålla hälsoproblem, skriver tjänstemännen, och anför också att det höga huset placeras vid en smal gata: "Det blir en känsla av att huset faller över en."

Politikerna i kommunstyrelsen tycks vara av en annan åsikt.

– Vi har inte rört något i deras underlag. Vi har full respekt för professionen, säger ordförande Dan Nilsson (S).

Däremot gjordes det en protokollsanteckning på initiativ av moderaten Harald Hjalmarsson:

– Vi vill betona att vi ska vara neutrala i utgångsläget och titta förutsättningslöst på Länsförsäkringars planer. Det kan finnas lösningar, säger han.

Hjalmarsson tror att det går att förtäta Västerviks centrum på ett klokt sätt.

Dan Nilsson fyller i:

– Det är en viktig satsning för Västervik på flera plan. Vi får fler lokaler centralt, och fler centrala hyresrätter. Västervik har brist just på hyresrätter.

Han säger också att byggnaden kan bli ett sätt att utveckla en del av centrum som i dag för en tillvaro i skymundan.

För att länsstyrelsen ska kunna svara på kommunens frågor tas ett underlag fram där kommunen haft samråd med andra myndigheter och allmänheten.