Socialnämnden vill höja en rad taxor i äldreomsorgen. Till exempel höjs timtaxan för hemtjänst från 270 till 300 kronor. Matportioner till hemtjänsten från 49,50 till 64 kronor.

Kommunstyrelsen var inte enig. Vänsterpartiet deltog inte i beslutet, och Sverigedemokraterna reserverade sig.

– Att inte höja skulle få en budgeteffekt på fem miljoner kronor. SD vill effektivisera administration och handläggning. Det krävs väldigt mycket för att hämta hem så mycket pengar, säger kommunstyrelsens ordförande Dan Nilsson (S).

Socialnämnden tyckte själv att höjningen av matportionerna blev stor på en och samma gång. Man har velat höja tidigare eftersom avgiften inte täckt kostnaderna de senaste åren. Då sade kommunfullmäktige nej.

Frågan om 2019 års avgifter kommer att avgöras slutligt i kommunfullmäktige på måndag.

LÄS MER:Maten till äldre tillagas i Stockholm