Då de anställda på ett äldreboende i kommunen fått utså såväl verbala hot som slag hemma hos en brukare och de åtgärder som arbetsgivaren vidtog på grund av detta inte hjälpte såg skyddsombudet ingen annan råd än att koppla in Arbetsmiljöverket.

Enligt skyddsombudet som vi talade med i samband med myndighetsinspektionen samarbetade abetsgivaren med personalen från start för att försöka hitta lösningar på problemet:

– Vid sådana här situationer brukar man ju på arbetsplatsen kunna hitta lösningar som gör problemet hanterbart. Men det här har varit ett särskilt knepigt fall, och vi har två lika starka lagar att ta hänsyn till, Socialtjänstlagen och Arbetsmiljölagen.

Rickard Palm, från Arbetsmiljöverket, deltog vid inspektionen i Västervik och han berättar att framställan togs tillbaka ganska snart efter att inspektionen på boendet hade genomförts.

– Det kan bero på flera saker. Behovet av vår hjälp kanske inte längre finns, arbetsgivare och arbetstagare kanske gemensamt har hittat en lösning på problemet, säger han.

Och just så visar det sig vara.

När vi når skyddsombudet förklarar hon att förutsättningarna förändrats och att arbetsgivare och arbetstagare till slut hittade en lösning som förbättrade situationen för de anställda.

– Det var skönt för alla parter att det löste sig, säger hon.