Direktör gav Dan Nilsson kalla handen

Domstolsverkets generaldirektör kommer inte att agera mot beslutet att dra ner på antalet förhandlingar i Västerviks tingsställe.

11 februari 2019 13:52

Beslutet att minska verksamheten vid tingsstället, och istället lägga förhandlingar vid tingsrätten i Kalmar fick Västerviks kommunalråd Dan Nilsson (S) att agera. Han skrev till Domstolsverkets generaldirektör för några veckor sedan.

Nu har ett svar kommit. Där gör generaldirektör Martin Holmgren klart att det inte ligger i hans mandat att ändra beslutet som fattats av domstolen i Kalmar. Han ger dock en bakgrund till varför tingsrätten i Kalmar har fattat beslutet:

– Sveriges Domstolar befinner sig i ett ekonomiskt ansträngt läge.

Domstolarna ska klara allt fler mål, utan att budgeten för domstolsväsendet höjts i motsvarande grad:

– En konsekvens av detta är minskade ekonomiska anslag till enskilda domstolar, och att domstolscheferna tvingas göra prioriteringar. Det är utifrån den situationen chefen vid Kalmar tingsrätt tagit detta beslut, skriver han.

Generaldirektören trycker i brevet på att det inte finns något nedläggningsbeslut för tingsstället i Västervik.

Däremot nämns vad som kan bli ett hot på sikt: Ökade säkerhetskrav vid rättegångar leda till att det blir färre mål som kan hanteras på tingsställen, såvida inte kostsamma investeringar görs.

Innebär det att höjda säkerhetskrav kan leda till nedläggning av tingsställen?

– Det finns ingen sådan diskussion aktuell nu, säger Martin Holmgren till VT.

Däremot säger han att förväntningarna och kraven på säkerhet vid rättegångar stiger. I tingsrätten i Kalmar finns planer på att framöver installera en fast säkerhetskontroll.

– Då blir det upp till lagmannen där att avgöra vilka förhandlingar som kräver den säkerheten, svarar Martin Holmgren.

Om det skulle bli väldigt få förhandlingar som kan hållas i Västervik finns två alternativ: Antingen att ta en diskussion om att investera i höjd säkerheten, eller att lägga ner tingsstället.

Västerviks kommunalråd Dan Nilsson (S) säger att nu har kommundirektören Anders Björlin fått i uppdrag att kontakta chefen för tingsrätten i Kalmar.

– Jag har också pratat med vår riksdagsman Tomas Kronståhl för att se om vi kan lyfta frågan till en högre nivå. Det är viktigt att myndigheten inte bara ser frågan utifrån sitt eget behov utan vad det betyder för hela samhället.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrik Alvarsson

Ämnen du kan följa