De vill tänka nytt kring psykisk ohälsa

Vänsterpartiets Leif Svensson menar att den ökade psykiska ohälsan måste tas på allvar. En av orsakerna till ökningen är människors olika socioekonomiska förutsättningar. " Vi måste tänka nytt", säger han.

27 oktober 2018 07:00

Efter höstens landstingsval valde Socialdemokraterna att lämna samarbetet med Vänsterpartiet för att bilda ett mittenstyre tillsammans med L och C. Det gav Vänsterpartiet en helt ny roll i den regionala sjukvårdspolitiken.

– Att sitta som minoritet i en majoritet är inte enkelt. Att sitta som minoritet i en opposition är lättare, man har ingen lojalitet på samma sätt, säger Leif Svensson (V).

I ett samhälle där den psykiska ohälsan ökar, men inte de psykiska sjukdomarna, krävs nya tankebanor kring folkhälsan menar Vänsterpartiet.

– Ett ojämlikt samhälle har högre ohälsa och högre brottslighet. Föds man i fel bostadsområde, eller hamnar i sämre socioekonomiska förutsättningar är risken större att man som ung gör ett livsval som inte främjar hälsan.

– Den ensammes situation är svår. Kan man få personer i ensamhet mer i sociala sammanhang kan man förebygga risken för ohälsa. Bäst för hälsan är jämlikhet.

För att minska den psykiska ohälsan vill partiet angripa de skiljande levnadsvillkoren, både i en tidigare fas än innan och med nytänkande metoder. Sjukvården ska bland annat jobba för att få ensamma människor till sociala sammanhang och nya yrkeskategorier ska skapas i vården.

Ni har suttit de senaste 12 åren i en styrande position, varför har ni inte gjort något åt den ökade ohälsan tidigare?

– Jag har drivit frågan om levnadsvanor tidigare, men jag är inte ensam i landstinget. Det är en fråga som ramlar mellan stolarna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Filip Gustafsson

Ämnen du kan följa