Den dåliga trafiksituationen på Hamngatan och Fiskartorget har diskuterats länge. Det är trångt, och de gamla trähusen på Hamngatan riskerar att skadas av den frekventa trafiken. Nu enkelriktas Hamngatan under en testperiod, för att se om det kan göra trafikmiljön bättre.

Men en Västerviksbo, som skickat in ett medborgarförslag till kommunen, har en annan idé till lösning. Idén går ut på att man förbinder Slottsholmsvägen med Hamngatan genom en liten bro. Bron skulle börja i anslutning till den lilla gräsmattan vid slutet av bebyggelsen på Hamngatan, och sluta vid det gamla varmbadhuset på Slottsholmsvägen. Under bron skulle man fylla upp med rör för vattengenomströmning, cirka 50 till 75 meter från varje sida, med en två meter hög öppning i mitten för båtarna. Detta skulle, enligt förslagsställaren, lösa problemen både på Hamngatan och Fiskartorget.

Medborgarförslaget är skickat till kommunfullmäktige.