Det är Arbetsförmedlingen som har undersökt hur befolkningsutvecklingen påverkar tillgången på arbetskraft regionalt fram till år 2030.

Åldersgruppen 16–64 år ökar inte i samma takt som resten av befolkningen. Dessutom är dessa personer ojämnt fördelade över landet.

I sex av 21 län minskar befolkningen i arbetsför ålder och ett av dem är Kalmar län.

För länet som helhet är minskningen bara 0,6 procent, men i Västerviks kommun är det betydligt sämre. Från 2018 till 2030 väntas antalet invånare i arbetsför ålder minska med 6,2 procent i kommunen, vilket omräknat i personer blir 1 257.

Alla kommuner i Kalmar län spås få en minskning, utom Kalmar och Mörbylånga.

Västerviks kommun är den kommun som minskar mest, sett till antal personer, medan Borgholm, Hultsfred och Högsby har större procentuella minskningar.

– Många kommuner i Kalmar län står redan idag inför stora utmaningar med kompetensförsörjningen. Det blir centralt att få in utrikes födda på arbetsmarknaden, där potential till den framtida arbetskraftsförsörjningen finns, säger Valdete Hashani, analytiker på Arbetsförmedlingen, i ett pressmeddelande.

Rapporten från Arbetsförmedlingen bygger på underlag från SCB:s befolkningsprognoser.

Prognoserna visar att det blir totalt 420 000 fler utrikes födda 16–64-åringar i Sverige fram till 2030, medan gruppen inrikes födda endast växer med 30 000 personer.